Иновативне активности предузећа, 2014-2016. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 


У периоду 2014 - 2016. године, 22,7% предузећа спровело је бар једну од наведених иновативних активности, док 77,3% предузећа уопште није спроводило иновативне активности. Број иновативно активних предузећа је, у односу на период 2012 - 2014. године, већи за 5,7%.


Иновативна активност предузећа повећава се са њиховом величином, тако да је 50,1% иновативно активних предузећа у посматраном броју великих предузећа (250 и више запослених), затим 32,4% у посматраном броју средњих предузећа (50-249 запослених), док је 18,8% иновативно активних предузећа из групе малих предузећа (10-49 запослених).


Посматрано по подручјима Класификације дјелатности БиХ 2010, која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev 2., највише су иновативно активнa била предузећа која припадају подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања, њих 71,9%.


У укупном броју предузећа, 6,9% предузећа је увело само технолошке иновације, 3,3% предузећа увело је само нетехнолошке иновације, док је 12,5% предузећа увело и технолошке и нетехнолошке иновације истовремено.


Од укупног броја предузећа, 19,4% су технолошки иновативнo активна (то су предузећа која су увела само технолошке иновације и технолошке и нетехнолошке иновације истовремено), а 15,9% су нетехнолошки иновативно активна предузећа (то су предузећа која су увела само нетехнолошке иновације и технолошке и нетехнолошке истовремено.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ