Индекси промета индустријe, септембар 2017.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2017. године, у поређењу са августом 2017. године, већи је за 1,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на иностраном тржишту остварен је раст од 4,0% и на домаћем тржишту раст од 0,2%.


У септембру 2017. године, у поређењу са септембром 2016. године укупни календарски прилагођен промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 6,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 15,5%, док је промет на домаћем тржишту остао непромијењен.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење