Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2017. години, током септембра 2017. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 0,7%, као и смањење броја заклане живине за 1,4%, оваца за 6,4% и говеда за 13,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 2,9% и закланих свиња за 2,8%, односно смањење нето тежине закланих оваца за 1,5% и закланих говеда за 13,3%.


Током септембра 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године смањен је број заклане живине за 9,5%, закланих оваца за 23,4% и закланих говеда за 29,8%, док је у истом периоду број закланих свиња остао на истом нивоу. Нето тежина свиња закланих током септембра 2017. године, у односу на септембар 2016. године већа је за 2,4%, док је истовремено забиљежено смањење нето тежине заклане живине за 4,5%, оваца за 23,2% и говеда за 31,5%.


У поређењу са претходним мјесецом, током септембра 2017. године забиљежено је повећање броја закланих говеда за 4,3% и свиња за 2,7%, као и смањење броја закланих оваца за 14,4% и живине за 18,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих говеда за 10,7% и свиња за 3,7%, док је истовремено смањена нето тежина закланих оваца за 9,8% и живине за 16,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /