Саопштење за медије, 23. октобар 2017.


Просјечна нето плата у септембру 830 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 305 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 543 КМ


Мјесечна инфлација у септембру 2017. године 0,3%
Годишња инфлација (IX 2017/ IX 2016) 0,6%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-IX 2017/I-IX 2016.) већа 1,5%
Десезонирана индустријска производња (IX 2017/VIII 2017.) већа 1,4%
Број запослених у индустрији (I-IX 2017/I-IX 2016.) већи 4,2%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-IX 2017.) 71,6%

 

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ОКТОБАР 2017.