Индекси индустријске производње, септембар 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у септембру 2017. године, у поређењу са августом 2017. године, већа је за 1,4%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у септембру 2017. године, у поређењу сa септембром 2016. године, мања је за 3,4%.


У септембру 2017. године у односу на август 2017. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 10,1%, енергије за 4,2% и трајних производа за широку потрошњу за 1,2%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 1,4% и интермедијарних производа за 3,5%.


У септембру 2017. године у односу на септембар 2016. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 26,6%, интермедијарних производа за 2,1%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 1,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,1% и енергије за 12,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у септембру 2017. године у поређењу са августом 2017. године у подручју Вађења руда и камена биљежи раст од 10,3% и у подручју Прерађивачке индустрије раст од 2,5%, док подручје Производња и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи пад од 5,2%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у септембру 2017. године у поређењу са септембром 2016. године, у подручју Вађења руда и камена биљежи пад од 4,4% и у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији пад од 24,3%, док је у Прерађивачкој индустрији остварен раст од 6,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење