Биланс природног гаса, 2016.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

Укупан увоз природног гаса у Републику Српску у 2016. години износио је 61 096 000 Sm3, док је за финалну потрошњу у истој години била расположива количина од 59 223 000 Sm3.


Највећи финални потрошач је индустрија са учешћем од 94,1%, слиједе домаћинства са 3,8% и остали потрошачи са 2,1%.


У оквиру финалне потрошње природног гаса у индустрији највише учествује област обојених метала са 99,2%, док се у свим осталим индустријским областима укупно потроши 0,8%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ