Биланс електричне енергије, 2016.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

Бруто производња електричне енергије у 2016. години износила је 7 986 GWh, од чега је у термоелектранама произведено 5 238 GWh или 65,6%, у хидроелектранама 2 691 GWh или 33,7%, у индустријским енерганама 53 GWh или 0,6 GWh, а у соларним електранама остварена је производња од 4 GWh или 0,1%.


У структури финалне потрошње, домаћинства учествују са 50,2%, остали потрошачи са 23,7%, индустрија са 23,5%, док потрошња у области грађевинарства, саобраћаја и пољопривреде износи укупно 2,6%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ