Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2016 - 2017.

 

 

 

 

 

 

У Републици Српској, буџетска издвајања за истраживање и развој у 2016. години износила су 1 091 648 КМ.


Према секторима, највише средстава било је намијењено државном сектору 68,5,%, високом образовању 26,5%, непрофитном сектору 5,1%, док за пословни секторе и сектор иностранства није било издвајања.


С циљем Општег унапређења знања: Истраживање и развој финансиран из других извора, било је издвојено највише средстава (94,03%), као и за Индустријску производњу и технологију (4,8%).


Планирана буџетска средства за истраживање и развој у 2017. години, према усвојеном буџету за 2017. годину, износе 2 829 900 КМ. Већина средства планирана је у циљу Општег унапређења знања: Истраживање и развој финансиран из других извора (87,5%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ