Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у другом тромјесечју 2017. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 26,9%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 13,9%, а обим рада, исказан у тонским километрима, већи је за 15,7%.


Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 11,1%. Пређени километри аутобуса већи су за 6,6%, а обим рада, исказан у путничким километрима, већи је за 15,6%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду април-јун 2017. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 1,5%, a број превезених путника већи је за 0,9%.


У жељезничком саобраћају, у другом тромјесечју 2017. године, обим превезене робе мањи је за 0,3% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 2,1%. Превезено је 31,0% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 37,0%.


Промет на аеродромима Републике Српске у другом тромјесечју 2017. године биљежи пад у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је мањи за 27,4%, док је број летова домаћих авиона био мањи за 37,1%. Број превезених путника страним авионима већи је за 1,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /