Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, друго тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Вриједност откупа и продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства у другом тромјесечју 2017. године износила је 102 133 895 КМ. Од тога је вриједност продаје из властите производње пословних субјеката и њихових дијелова износила 75 883 262 КМ или 74,3%, док је вриједност откупа од породичних пољопривредних газдинстава износила 26 250 633 КМ или 25,7%.

 

У другом тромјесечју 2017. године у односу на исто тромјесечје претходне године вриједност откупа и продаје је мања за 3,6%, при чему је вриједност продаје мања за  5,3%, а  вриједност откупа је већа за за 1,6%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.  /