Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2017. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, има негативну стопу раста од 0,7%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, позитивна стопа раста производње у грађевинарству забиљежена је на објектима високоградње од 1,4%, док је на објектима нискоградње забиљежена негативна стопа раста од 1,4%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2017. године, у поређењу са другим тромјесечјем 2016. године, има негативну стопу раста од 3,7%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, забиљежена је позитивна стопа раста на објектима високоградње од 4,1%, док је на објектима нискоградње забиљежена негативна стопа раста од 6,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/