Индекси промета индустријe, јун 2017.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јуну 2017. године, у поређењу са мајем 2017. године, мањи је за 2,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на иностраном тржишту остварен је пад од 1,3% и на домаћем тржишту пад од 3,8%.


У јуну 2017. године, у поређењу с јуном 2016. године укупни календарски прилагођен промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 7,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 16,0% и на домаћем тржишту раст од 0,5%.


У јуну 2017. године у односу на мај 2017. године укупни десезонирани промет капиталних производа мањи је за 2,0%, интермедијарних производа за 2,5% и енергије за 9,0%, док је промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 17,2% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,0%.


У јуну 2017. године у односу на јун 2016. године календарски прилагођен промет капиталних производа већи је за 32,3%, трајних производа за широку потрошњу за 11,4%, интермедијарних производа за 6,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,4% и енергије за 4,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење