Саопштење за медије, 24. јул 2017.

 

Просјечна нето плата у јуну 828 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 300 КМ, а најнижа у подручју Грађевинарство 543 КМ


Мјесечна инфлација у јуну 2017. године -0,4%
Годишња инфлација (VI 2017/ VI 2016) 0,4%


Календарски прилагођена индустријска производња (VI 2017/VI 2016.) већа 8,1%
Десезонирана индустријска производња (VI 2017/V 2017.) већа 8,3%
Број запослених у индустрији (VI 2017/ VI 2016.) већи 5,0%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-VI 2017.) 70,4%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ЈУЛ 2017.