Индекси потрошачких цијена, јун 2017.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јуну 2017. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,4%.


У односу на јун 2016. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,4%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године, индекс одјељка остала добра и услуге виши је за 0,3%, индекси одјељака алкохолна пића и дуван и рекреација и култура виши су за 0,2%, док су индекси одјељака намјештај и покућство и ресторани и хотели виши за 0,1%. Индекси одјељака здравство, комуникације и образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка одјећа и обућа нижи је за 2,4%, индекс одјељка превоз нижи је за 1,0%, индекс одјељка храна и безалкохолна пића нижи је за 0,8%, док је индекс одјељка становање нижи је за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ