Индекси индустријске производње, јун 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јуну 2017. године, у поређењу са мајем 2017. године, већа је за 8,3%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јуну 2017. године, у поређењу с јуном 2016. године, већа је за 8,1%.


У јуну 2017. године у односу на мај 2017. године десезонирана производња енергије већа је за 68,6% и трајних производа за широку потрошњу за 0,8%, док је производња интермедијарних производа мања за 5,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 8,7% и капиталних производа за 10,8%.


У јуну 2017. године у односу на јун 2016. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 18,5%, капиталних производа за 6,8%, интермедијарних производа за 1,3% и трајних производа за широку потрошњу за 0,7% док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 2,4%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јуну 2017. године у поређењу са мајем 2017. године, у подручју Производња и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи раст од 19,7%, у подручју Прерађивачка индустрија од 8,3% и у подручју Вађења руда и камена раст од 7,8%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јуну 2017. године у поређењу с јуном 2016. године, у подручју Вађења руда и камена остварен је раст од 19,1%, у подручју Прерађивачка индустрија раст од 9,8%, док је у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација остварен пад од 0,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење