Запослени, март 2017.

 

 

 

 

 

 

Подаци о запосленима односе се на стање 31. март 2017. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 и РАД-15).      

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /