Индустријска производња PRODCOM 2016. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2016. години у Републици Српској, коју су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој дјелатности су регистрована, износила је 5 135 615 159 КМ. Вриједност продаје у иностранству износила је 1 900 635 960 КМ, што представља 37,0% укупне вриједности продаје индустријских производа.


Према подручјима КД БиХ 2010, највећа вриједност продаје индустријских производа остварена је у подручју (С) Прерађивачка индустрија и износи 3 696 269 374 КМ. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација остварена је продаја од 1 180 982 126 КМ, у подручју (B) Вађење руда и камена од 218 326 716 КМ и у подручју (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине од 40 036 943 КМ.


Продаја властитих индустријских производа износила је 4 806 237 027 КМ, што представља 93,6% укупне вриједности продаје, док је продаја индустријских производа који су резултат услужне производње износила 329 378 132 КМ или 6,4% укупне вриједности продаје.


Према индустријским областима, највећи удио у вриједности продаје индустријских производа остварен је у области Производњa и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација 23,0%, Производњa прехрамбених производа 16,2%, Производњa кокса и рафинисаних нафтних производа 11,1%, затим у области Прерадa дрвета и производа од дрвета 7,8% и Производњa готових металних производа, осим машина и опреме 6,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ