Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2016.

 

 

 

 

 

Тужилаштва у Републици Српској у 2016. години ријешила су 266 извјештаја (кривичних пријава) о почињеном кривичном дјелу од стране малољетних лица, што је за 25,3% мање у односу на 2015. годину. Од тога, припремни поступак није покренут у 52,3% случајева.


У истом периоду, донесено је 65 одлука (оптужби), односно 22,6% оптужби више него прошле године. Од укупног броја оптужених за 95,4% малољетника изречена је кривична санкција.


Од укупно 62 изречене кривичне санкције за 100,0% малољетника изречене су васпитне мјере, односно није изречена ниједна казна малољетничког затвора (осуда).


Имовинска кривична дјела су, као и претходних година, била најбројнија. Од укупног броја ријешених кривичних пријава 64,3% односило се на имовину, код оптужених 53,8%, а код осуђених лица 56,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  Истраживање и развој, 2011.