Клање стоке и живине у кланицама, мај 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током маја 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 19,0%, као и смањење броја закланих свиња за 8,1%, говеда за 12,7% и оваца за 22,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 29,0%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 9,1%, закланих говеда за 11,5% и закланих оваца за 19,8%.


Током маја 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број заклане живине за 31,8% и свиња за 8,9%, док је у истом периоду број закланих говеда мањи за 15,2% и оваца за 25,2%. Нето тежина живине заклане током маја 2017. године, у односу на мај 2016. године, већа је за 35,2%, као и нето тежина закланих свиња за 11,1%. У истом периоду забиљежено је смањење нето тежине закланих говеда за 1,7% и оваца за 20.5%.


У поређењу са претходним мјесецом, током маја 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 5,3%, као и смањење броја закланих говеда за 1,1%, свиња за 20,7% и оваца за 32,4%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 6,4%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 0,6%, свиња за 17,5% и оваца за 27,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /