Индекси промета индустријe, мај 2017.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у мају 2017. године, у поређењу са априлом 2017. године, већи је за 8,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на иностраном тржишту остварен је раст од 10,1% и на домаћем тржишту раст од 8,1%.


У мају 2017. године, у поређењу с мајом 2016. године укупни календарски прилагођен промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 16,4%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 20,1% и на домаћем тржишту раст од 13,7%.


У мају 2017. године у односу на април 2017. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 25,1%, трајних производа за широку потрошњу за 14,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,7% и интермедијарних производа за 5,4%, док је промет капиталних производа мањи за 0,5%.


У мају 2017. године у односу на мај 2016. године календарски прилагођен промет капиталних производа већи је за 37,1%, енергије за 19,7%, интермедијарних производа за 17,3%, трајних производа за широку потрошњу за 13,7% и нетрајних производа за широку потрошњу за 6,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење