Индекси индустријске производње, мај 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у мају 2017. године, у поређењу са априлом 2017. године, мања је за 8,0%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у мају 2017. године, у поређењу с мајом 2016. године, мања је за 7,5%.


У мају 2017. године у односу на април 2017. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 13,6%, интермедијарних производа за 4,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,0% и трајних производа за широку потрошњу за 2,8%, док је производња енергије мања за 36,6%.


У мају 2017. године у односу на мај 2016. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 42,4%, интермедијарних производа за 10,9% и нетрајних производа за широку потрошњу за 10,5%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 3,9% и енергије за 33,8%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у мају 2017. године у поређењу са априлом 2017. године, у подручју Вађење руда и камена биљежи пад од 1,7%, у подручју Прерађивачка индустрија пад од 10,8% и у подручју Производња и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизација пад од 12,6%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у мају 2017. године у поређењу с мајом 2016. године, у подручју Прерађивачка индустрија биљежи пад од 3,1% и у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација пад од 21,1%, док је у подручју Вађење руда и камена остварен раст од 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење