Индекси потрошачких цијена, мај 2017.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у мају 2017. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,2%.


У односу на мај 2016. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 0,6%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у мају 2017. године у односу на април 2017. године, индекс одјељка здравство виши је за 0,4%, док су индекси одјељaка намјештај и покућство и рекреација и култура виши за 0,1%. Индекси одјељака алкохолна пића и дуван, комуникације и образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка одјећа и обућа нижи је за 0,6%, индекс одјељка ресторани и хотели нижи је за 0,5%, индекс одјељка храна и безакохолна пића и индекс одјељка превоз нижи су за 0,3%, док су индекси одјељака становање и остала добра и услуге нижи за 0,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ