Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у првом тромјесечју 2017. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 25,6%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 8,5%, а обим рада, исказан у тонским километрима, мањи је за 15,1%.

 

Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 5,5%. Пређени километри аутобуса већи су за 2,0%, а обим рада, исказан у путничким  километрима, мањи је за 20,2%.

 

У градско-приградском саобраћају, у периоду јануар-март 2017. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 2,0%, a број превезених путника мањи је за 7,3%.

 

У жељезничком саобраћају, у првом тромјесечју 2017. године, обим превезене робе већи је за 17,7% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је за 10,3%. Превезено је 30,0% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 34,4%.

 

Промет на аеродромима Републике Српске у првом тромјесечју 2017. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је двоструко већи, док је број летова домаћих авиона био мањи за 58,1%. Број превезених путника страним авионима мањи је за 4,8%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /