Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2017.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2017. године мањи је за 3,9% у односу на четврто тромјесечје 2016. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у првом тромјесечју 2017. године мањи је за 0,2% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2016. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални пад од 8,5% у односу на просјек 2016. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: J 63 Информационе услужне дјелатности (за 48,4%) и J 59 Производња и дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског програма (за 25,4%).


Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 73 Реклама и пропаганда (за 79,0%) и M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (за 70,5%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење