Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета, 2013 - 2016.

 

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику у овом саопштењу први пут објављује скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за Републику Српску за период од 2013. до 2016. године. У овим таблицама показатељи су израђени за укупно становништво, по полу и петогодишњим старосним групама, за територију Републике Српске.

 

Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за Републику Српску за наведени период налазе се у приложеном excel документу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/  /