Индекси цијена у пољопривреди, прво тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Продајне цијене пољопривредних производа у првом тромјесечју 2017. године у односу на просјек продајних цијена из 2010. године више су за 3,5%, a у односу на прво тромјесечје 2016. године за 3,6%.


Набавне цијене средстава која се користе у пољопривредној производњи у првом тромјесечју 2017. године у односу на просјек набавних цијена из 2010. године више су за 8,4%, док су у односу на прво тромјесечје 2016. године ниже за 1,9 %.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /