Клање стоке и живине у кланицама, април 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током априла 2017. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 15,8%, закланих оваца за 14,9% и заклане живине за 13,1%, као и смањење броја закланих говеда за 11,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 21,2%, закланих свиња за 10,2%, закланих оваца за 9,9%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 11,0%.


Током априла 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број заклане живине за 36,5% и свиња за 19,8%, док је у истом периоду број закланих оваца мањи за 2,8% и говеда за 13,5%. Нето тежина живине заклане током априла 2017. године, у односу на април 2016. године, већа је за 43,5%, као и нето тежина закланих свиња за 16,7%. У истом периоду забиљежено је смањење нето тежине закланих говеда за 1,9% и оваца за 1,4%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током априла 2017. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 72,2%, говеда за 17,1%, и свиња за 16,8%, као и смањење броја заклане живине за 0,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих оваца за 69,4%, заклане говеда за 17,4%, заклане живине за 5,4% и закланих свиња за 0,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /