Саопштење за медије, 22. мај 2017.

 

Просјечна нето плата у априлу 821 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 439 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 547 КМ


Мјесечна инфлација у априлу 2017. године -1,1%
Годишња инфлација (IV 2017/ IV 2016) 0,8%


Календарски прилагођена индустријска производња (IV 2017/IV 2016.) већа 11,8%
Десезонирана индустријска производња (IV 2017/III 2017.) већа 5,3%
Број запослених у индустрији (IV 2017/IV 2016.) већи 4,0%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-IV 2017.) 72,0%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, МАЈ 2017.