Индекси индустријске производње, април 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у априлу 2017. године, у поређењу са мартом 2017. године, већа је за 5,3%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у априлу 2017. године, у поређењу с априлом 2016. године, већа је за 11,8%.


У априлу 2017. године у односу на март 2017. године десезонирана производња капиталних производа мања је за 2,1%, трајних производа за широку потрошњу за 3,0% и интермедијарних производа за 9,6%, док је производња енергије већа за 10,2% и нетрајних производа за широку потрошњу за 5,6%.


У априлу 2017. године у односу на април 2016. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 21,6%, капиталних производа за 8,6%, интермедијарних производа за 5,6% и нетрајних производа за широку потрошњу за 5,5%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 12,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у априлу 2017. године у поређењу са мартом 2017. године, у Прерађивачкој индустрији биљежи раст од 11,5% и у подручју Производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији раст од 1,6%, док је у подручју Вађења руда и камена забиљежен пад од 11,4%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у априлу 2017. године у поређењу с априлом 2016. године, у Прерађивачкој индустрији биљежи раст од 14,9%, у подручју Вађења руда и камена раст од 7,7% и у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији раст од 5,9%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење