Индекси промета у индустрији, јануар 2017.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2017. године, у поређењу са децембром 2016. године, мањи је за 0,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на иностраном тржишту остварен је раст од 5,8%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 5,5%.

 

У јануару 2017. године, у поређењу с јануаром 2016. године укупни промет индустрије, календарски прилагођен у Републици Српској биљежи раст од 8,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 20,5%, док је на домаћем забиљежен пад од 0,1%.

 

У јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године укупни десезонирани промет капиталних производа мањи је за 10,0%, енергије за 18,0% и трајних производа за широку потрошњу за 19,9%, док је промет интермедијарних производа већи за 2,0% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,7%.

 

У јануару 2017. године у односу на јануар 2016. године календарски прилагођен промет интермедијарних производа већи је за 22,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 7,2%, капиталних производа за 4,5% и трајних производа за широку потрошњу за 4,4%, док је промет енергије мањи за 18,0%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење