Индекси обима пољопривредне производње, 2016.

 

 

 

 

 

Обим пољопривредне бруто производње у 2016. години у односу на предходну 2015. годину, повећан је за 15,2%.


На повећање обима пољопривредне производње у 2016. години утицало је повећање биљне производње за 43,2%, док је истовремено смањена сточна производња за 1,1%.


У укупном оставреном обиму бруто пољопривредне производње у 2016. години, сточна производња учествује са 45,7%, а биљна производња са 54,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /