Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2017. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, има позитивну стопу раста од 0,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, позитивна стопа раста производње у грађевинарству забиљежена је на објектима високоградње од 0,6% и на објектима нискоградње од 0,4%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2017. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2016. године, има негативну стопу раста од 6,9%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, забиљежена је негативна стопа раста на објектима високоградње од 1,1% и на објектима нискоградње од 9,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/