Бруто домаћи производ, 2005-2015.

 

 

 

 

 

 

У овом Саопштењу објављује се ревидирана серија података о Бруто домаћем производу ( БДП ) за период 2005-2015. година.

 

Републички завод за статистику Републике Српске извршио је ревизију раније објављених података у складу са међународном методологијом Европски систем рачуна 2010 (European System of Accounts-ESA 2010). Обрачун БДП-а извршен је према производном приступу, у текућим и сталним цијенама.

 

Усаглашавајући се са новом методологијом ESA 2010, методолошке промјене односе се на: третман истраживања и развоја, обрачун неживотног осигурања, производњу софтвера у властитој режији, алокацију бруто производње Централне банке и секторску класификацију институционалних јединица.

 

У односу на вриједности прије ревизије, све наведене промјене утицале су на повећање нивоа БДП-а у цијелој временској серији
(2005-2015) у просјеку за 0,27%.

 

Највећи утицај на номинално повећање БДП-а у задње четири године имале су методолошке промјене у ESA 2010, а које се тичу неживотног осигурања у просјеку за 0,21%. Ако се посматра временска серија за период 2005-2015, највећи утицај на повећање нивоа БДП имале су промјене које се односе на истраживање и развој, у просјеку за 0,14%.

 

У оквиру укупне ревизије, осим промјена у складу са ESA 2010, урађена су и додатна методолошка побољшања, а која се односе на обрачун пореза на производе и субвенција на производе, у цијенама претходне године.

 

Након имплементације ESA 2010 и додатних методолошких побољшања, просјечна годишња стопа реалног раста БДП-а је повећана за 0,11% .

 

У овом саопштењу приказана је серија података за укупан БДП прије и након ревизије, као и стопе реалног раста БДП-a.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ