Клање стоке и живине у кланицама, март 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током марта 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 13,5% као и смањење броја закланих свиња за 0,8%, говеда за 24,6% и оваца за 33,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 15,1% и закланих свиња за 8,8%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 24,2% и оваца за 35,1%.


Током марта 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број заклане живине за 36,6% и свиња за 14,8%, док је у истом периоду број закланих оваца мањи за 20,5% и говеда за 25,7%. Нето тежина живине заклане током марта 2017. године, у односу на март 2016. године, већа је за 37,7%, као и нето маса закланих свиња за 17,0%. У истом периоду забиљежено смањење нето тежине закланих говеда за 21,6% и оваца за 22,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /