Средње школе по разредима на почетку школске 2016/2017. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2016/2017. године, средње школе похађа 41 136 ученика, што је у односу на почетак 2015/2016. године мање за 953 ученика или 2,3%.

 

Број ученица у односу на укупан број ученика, је 50,3%. Највећи број ученника похађа стручне техничке школе 60,7%, затим гимназије 22,9%, док је у стручним школама 14,9% ученика.

 

Подаци за средње образовање одраслих приказани су за почетак школске 2016/2017. године, а на основу података које је доставио  Завод за образовање одраслих Републике Српске.  Подаци су приказани збирно и за стручне техничке и за стручне школе.

 

У средњим школама је 4 815 рачунара, од чега око 70,2% рачунара имају стручне техничке школе. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Средње школе по разредима, почетак школске 2012/2013. године   Средње школе по разредима, почетак школске 2012/2013. године