Наставници средњих школа, почетак школске 2016/2017. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2016/2017. године у средњем образовању ради 3 820 наставника. У односу на почетак школске 2015/2016. године број наставника је мањи за 1,3%. Представљено еквивалентом пуне запослености број наставника је 2 845,8.

 

Са пуним радним временом ради 65,7% наставника, а са непуним радним временом 34,3%. Од 3 820 наставника у средњeм образовању ради 2 397 жена, што чини 62,7%.

 

У старосној структури наставника највећу групу чине наставници старости од 25-39 година, што је 47,8%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ


Наставно особље средњих школа, крај 2011/2012. и почетак 2012/2013. школске године   Наставно особље средњих школа, крај 2011/2012. и почетак 2012/2013. школске године