Саопштење за медије, 24. април 2017.

 

Просјечна нето плата у марту 828 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 307 КМ, а најнижа у подручју Административне и помоћне услужне дјелатности 541 КМ


Мјесечна инфлација у марту 2017. године 0,1%
Годишња инфлација (III 2017/ III 2016) 0,9%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-III 2017/I-III 2016.) већа 4,5%
Број запослених у индустрији (III 2017/III 2016.) већи 4,0%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-III 2017.) 77,0%

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, АПРИЛ 2017.