Просјечне плате запослених, март 2017.

 

 

 

 

 

Просјечна нето плата исплаћена у марту 2017. године износила је 828 КМ и мања је номинално за 2,3%, а реално за 2,4% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна нето плата номинално је мања за 1,1%, а реално за 2,0%. Просјечна бруто плата исплаћена у марту 2017. године износила је 1 326 КМ. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ