Уписани на магистарскe, мастер и специјалистичкe студијe, школска 2016/2017. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2016/2017. години, на високошколским установама у Републици Српској, на постдипломскe магистарскe студијe уписано је 59 студената, на мастер студије 2 426, а на специјалистичкe студијe 71 студент.

 

По Старом програму на магистарскe студијe уписано је 59 студената, док на специјалистичком програму студирања није било уписаних студената.

 

По новом, Болоњском програму, на мастер студијe уписано је 2 426 студената, док je на специјалистичком програму студирања уписан 71 студент.

 

Према полној структури, на магистарскe студијe уписано је 37,2% жена, на мастер студијe уписано је 57,3% жена, а на специјалистичкe студијe 60,5% жена.

 

Од укупног броја уписаних на јавнe високошколскe установe, на магистарске студије уписано је 2,6% студената, док је на мастер уписано 94,1% студената. Од укупног броја уписаних на приватне високошколскe установe, на магистарске студије није било уписаних студената, и сви уписани су на мастер студије.

 

На постдипломскe специјалистичкe студијe сви су уписани на јавним високошколским установама. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење