Дипломирани студенти, 2016. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2016. години 5 474  студенaтa je дипломиралo/завршило академске или струковне студије, што је за 9,7% мање у односу на претходну годину. Од укупног броја дипломираних/завршених студената 58,2% су студентице.

 

Према „старом" програму образовања 5,5% студената је дипломирало/завршило академске или струковне студије, а према програму прилагођеном Болоњској декларацији њих 94,5%.

 

Од укупног броја дипломираних/завршених студента на високим школама дипломирало је 16,0%,a на универзитетима 83,3%.

 

Половина студената стекла је звање из образовне области Друштвене науке, пословање и право (44,8%), док је најмање студената стекло звање у области Услуге (3,0%). 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење