Магистри наука, мастери и специјалисти, 2016. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2016. години, на високошколским установама у Републици Српској, 72 кандидатa су стекла научни степен магистра наука, 420 кандидата звање мастера, а 46 кандидата је стекло стручни степен специјалисте.

 

Према полној структури, 59,7% магистара су мушкaрци, а 40,3% су жене. Ако посматрамо мастере, 47,6% су мушкарци, а 52,4% су жене. Полну структуру код специјалиста чине мушкарци са 23,9%, док жене чине 76,1%.

 

Највећи број магистарских и мастер радова, односно специјалистичких испита, је из области друштвених наука, пословања и права (42,7%) и хуманистичких наука и умјетности (15,2%), док је најмањи број из области природних наука, математике и информатике (5,2%) и пољопривреде и ветеринарства (4,1%). 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење