Доктори наука, 2016. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2016. години, на високошколским установама у Републици Српској, научни степен доктора наука стекло је 47 кандидата.

 

Према полној структури 57,4% доктора наука су мушкарци, а 42,6% су жене.

 

Највећи број докторских дисертација је из области Друштвених наука, пословања и права (48,9%) и Инжењерства, производних технологија и грађевинарства  (21,3%), док је најмање докторских дисертација из области Природних наука, математике и информатике, те Пољопривреде и ветеринарства (6,4%) и Образовања (4,3%). 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење