Тромјесечна саопштења краткорочних пословних статистика, 2015. година

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 2015.                                                                                                                                           

 

 

КРАТКОРОЧНИ ИНДИКАТОРИ У САОБРАЋАЈУ И СКЛАДИШТЕЊУ              

 

I тромјесечје 2015.
 
II тромјесечје 2015.
 
III тромјесечје 2015.
 
IV тромјесечје 2015.