Тромјесечна саопштења саобраћаја, 2016. година

 

 

 

 

 

 2016.                                                                                                                                           

 

 

РЕГИСТРОВАНА ДРУМСКА МОТОРНА И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

 

   прво тромјесечје 2016.

   друго тромјесечје 2016.

   треће тромјесечје 2016.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2016.

 

 

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 

 

   прво тромјесечје 2016.

   друго тромјесечје 2016.

   треће тромјесечје 2016.

   четврто тромјесечје 2016.

 

 

 ГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ПУТНИКА И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

 

   прво тромјесечје 2016.

   друго тромјесечје 2016.

   треће тромјесечје 2016.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2016.

 

 

ГРАНИЧНИ ПРОМЕТ РОБЕ И ДРУМСКИХ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

   прво тромјесечје 2016.

   друго тромјесечје 2016.

   треће тромјесечје 2016.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2016.