Тромјесечна саопштења националних рачуна, 2016. година

 

 

 

 

 2016.                                                                                                                                          

 

 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД                                      

 

 

   прво тромјесечје 2016.

   друго тромјесечје 2016.

   треће тромјесечје 2016.

   четврто тромјесечје 2016.