Тромјесечна саопштења спољне трговине, 2015.

 

 

 

 

 2015.                                                                                                                                               

 

 

ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ И УВОЗНИХ ЦИЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                         

 

   I тромјесечје 2015.

   II тромјесечје 2015.

   III тромјесечје 2015.

   IV тромјесечје 2015.