Клање стоке и живине у кланицама, фебруар 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током фебруара 2017. године забиљежено је смањење броја закланих оваца за 60,1%, броја закланих говеда за 30,0%, броја закланих свиња за 16,8% и броја заклане живине за 3,1%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежине закланих оваца за 59,5%, закланих говеда за 27,8%, закланих свиња за 11,0%, као и смањење нето тежине заклане живине за 1,9%.


Током фебруара 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број заклане живине за 15,1%, док је у истом периоду број закланих свиња мањи за 14,7%, оваца за 17,3% и говеда за 21,0%. Нето тежина живине заклане током фебруара 2017. године, у односу на фебруар 2016. године, већа је за 14,9%, док је у истом периоду забиљежено смањење нето тежине закланих оваца за 10,2%, говеда за 11,0% и свиња за 13,6%.


У поређењу са претходним мјесецом, током фебруара 2017. године забиљежено је смањење броја заклане живине за 7,7%, говеда за 10,8%, свиња за 41,6%, као и броја закланих оваца за 67,2%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежина закланих говеда за 4,6%, заклане живине за 7,5%, закланих свиња за 30,3% и закланих оваца за 67,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /