Образовање у саобраћају, 2016.

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2016. години, 195 ауто-школa обављале су дјелатност оспособљавања кандидата за возаче моторних возила.


Из области прописа о безбједности саобраћаја у 2016. години број излазака кандидата на испит је 20 264, a испит је положило 16 100 кандидата. У односу на 2015. годину број излазака на испит повећан је за 7,2%, док је за 5,7% повећан број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 79% у односу на број излазака кандидата.


Из области управљања моторним возилом у 2016. години, број излазака кандидата је 32 577, a испит је положило 19 920 кандидата. У односу на 2015. годину број излазака на испит повећан је за 6,4%, док је за 7,7% повећан број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 61% у односу на број излазака кандидата.


У 2016. години прву помоћ полагало је 15 772 кандидата, а испит је положило 15 042 кандидата. У односу на 2015. годину, број излазака на испит повећан је за 4,3%, за исти проценат је повећан и број кандидата који су положили испит.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /