Саопштење за медије, 22. март 2017.

 

Просјечна нето плата у фебруару 848 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 286 КМ, а најнижа у подручју Административне и помоћне услужне дјелатности 540 КМ


Мјесечна инфлација у фебруару 2017. године 0,1%
Годишња инфлација (II 2017/ II 2016) 0,8%


Календарски прилагођена индустријска производња (II 2017/II 2016.) већа 3,9%
Број запослених у индустрији (II 2017/II 2016.) већи 3,4%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-II 2017.) 77,3%

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, МАРТ 2017.