Резултати Пописа 2013, Миграције

 

У тематском саопштењу „Миграције" Републички завод за статистику Републике Српске објављује резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године о миграционим обиљежјима становништва Републике Српске, према стању на дан 30. септембра 2013. године, у 24 часа (критични моменат пописа).


 

  Саопштење (pdf)

  Табеле (xlsx)